Letní škola inovace 2018 je za námi

Ve dnech 5.—9.července 2018 jsme pořádali tradiční Letní školu inovace — pro pedagogy, kteří chtějí učit jinak.

Úvodní den jsme věnovali vzájemnému seznámení, představení základních nástrojů, se kterými koncept pracuje — integrovaně tématické bloky, výuka v projektech, Můj den, Den výuky mimo budovu školy. Odpolední blok se týkal konstruktivistického modelu výuky a postavení učitele. Jaké všechny dovednosti může učitel mít, jak je u sebe sledovat a rozvíjet se v nich? A jak zároveň nemít pocit, že má člověk být superman nebo polobůh.

Dlouhý parný den jsme zakončili večerní diskuzí se socioložkou Jiřinou Šiklovou a publicistou Karlem Hvížďalou o hodnotách současné české společnosti a tom, jak s nimi pracovat ve výuce. Tématu, o kterém by se dalo mluvit týdny i měsíce, jsme věnovali necelé dvě hodiny. Debata mohla místy vypadat lehce skepticky, přesto z ní nakonec vzešlo i celkem dost nadějeplných závěrů, které jsme si odnesli do zatmívajících se pražských ulic i do dalšího dne letní školy.

Další dny jsme pokračovali a prohlubovali řadu dalších témat.

O tom, že strávit takto prodloužený víkend, snad stálo za to, svědčí i některá vyjádření ze závěrečného hodnocení:

„Děkuji za tento kurz, bála jsem se té intenzity, mám hlavu jak pátrací balon, ale těším se na ten proces učení v praxi.“

„Kurz byl velmi intenzivní, ale velmi přínosný. Příště bych uvítal možnost přespání a večerní oddech. Jsem rád, že jsem se mohl zúčastnit a být na pár dní součástí skupiny stejně naladěných lidí, kterým záleží na budoucnosti. Děkuji :)“

„V průběhu jsem sebe samotnou lépe poznala.“

„Díky, že s námi konzultujete směřování programu, délku přestávek, pomáhá to zůstat aktivizovaný. Hezký příklad, jak to může fungovat s dětmi. Příjemné sledovat komunikaci mezi lektory a učit se z toho.