Jak probíhá spolupráce s námi

Pokud vás koncept Škola Můj Projekt zaujal a rádi byste jej i se související podporou využili na Vaší škole, kdykoli nás kontaktujte. Naše případná spolupráce poté začne vstupní analýzou školy. Na základě této analýzy vám předložíme doporučení a nabídku možné podpory pro Vaši školu.

Vstupní analýza probíhá na třech úrovních a každá z nich má jasně definované oblasti
a úrovně kvality, které vyhodnocujeme.

řízení
školy

pedagogičtí
pracovníci

výchovně-vzdělávací
proces

Pokud se rozhodnete pro dlouhodobější spolupráci a využívání konceptu Škola Můj Projekt, můžete nastoupit cestu, která může vést až k získání certifikátu kvality Škola Můj Projekt. Tím Vaší škole I Všem v jejím okolí potvrdíme, že Vaše škola dosahuje kvality v oblastech, se kterými koncept pracuje.

Během té doby, kdy budete usilovat o získání certifikátu kvality,
může Vaše škola projít celkem čtyřmi fázemi:

01/ Čekatel ŠMP

zájemce o spolupráci, který s námi vstoupil do jednání

02/ Spolupracující škola ŠMP

škola, která se připravuje na ověření kvality

03/ Nositel značky ŠMP

škola, která dosahuje minimálně 80% požadované úrovně kvality

04/ Příklad dobré praxe ŠMP

příklad nejvyšší kvality v konkrétní oblasti

Využijte i jednorázovou podporu

Většinu z nabízených služeb je však možné využít i samostatně a jednorázově (např. účast na Letní škole nebo práce s Mapami učebního pokroku). Pokud byste tedy měli zájem zajistit některou z nich pro Vaši školu, kontaktujte nás.

Chcete využít celý koncept nebo některý z těchto nástrojů
či služeb pro Vaši školu?

Kontaktujte nás na emailu skolamujprojekt@skolamujprojekt.cz a domluvíme se na podrobnostech.