Pro pedagogy jsme připravili dvě nové aktivity do výuky, které jim umožní zařadit do výuky aktuální téma vojenského konfliktu na území napadené Ukrajiny.

V organizaci Škola Můj Projekt se dlouhodobě zabýváme rozvojem klíčových kompetencí, mezi které patří i občanská kompetence. Vzhledem k současné situaci jsme přepracovali dvě aktivity z katalogu aktivit v prostředí MUPy online a převedli do podoby, ve které je můžete využít pro práci se současný děním ve výuce.

Při tvorbě vzdělávací koncepce Škola Můj Projekt jsme vždy vycházeli z toho, že okolní svět a to, co se děje kolem nás – včetně pozitivních i těch méně pozitivních událostí – jsou nedílnou součástí toho, čím bychom se měli ve škole zabývat. Vycházíme tedy z toho, že i válečný konflikt a s ním spojené otázky, obavy i nejistoty, jsou tím, čím bychom se ve výuce měli zabývat.

Pokud to pro Vás bude užitečné, využijte tedy některou z těchto dvou aktivit, které kromě prostředí MUPy online, do kterého se můžete přihlásit, nabízíme volně ke stažení i zde na této webové stránce.

1) Co nás pálí – válka na Ukrajině  (ke stažení v PDF)

Aktivita, která žákům umožní zjistit více informací o vybraném problému dnešního světa a tím mu i lépe porozumět. V úvodní části budete s žáky pojmenovávat problémy spojené se současnou situací na Ukrajině. Budete sledovat, jak jsou spolu provázané a vyberete ty, které pokládáte za nejpalčivější. Poté se na ně budete dívat pohledem různých osob z různých zemí a profesí. Budete sledovat, jak je mohou vidět, jak se koho z nich dotýkají. V závěrečné reflexi zhodnotíte, co bylo během celé aktivity nejvíce náročné i co nového vám přinesla.

2) O válce se vzdáleným známým (ke stažení v PDF)

Aktivita, při které se žáci podívají na současnou situaci na Ukrajině očima člověka z jiné země – pohledem svého vzdáleného známého. Připraví se na interview, které by s tímto člověkem vedli o tom, co se dnes děje na území Ukrajiny. Své otázky budou sdílet s ostatními spolužáky a nakonec si celou aktivitu zreflektují. Jaké otázky se opakovaly? Kdy se naopak lišily?

Další užitečné materiály využitelné k tomu, jak s dětmi ve výuce mluvit o válečné situaci najdete na webových stránkách organizace Junák – český skaut a Centra Locika:

https://www.skaut.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-valce/

https://www.centrumlocika.cz/novinky/jak-mluvit-s-detmi-o-valce

Typické reakce dětí na stres a jak jim pomoci ho zvládnout:

https://www.centrumlocika.cz/novinky/reakce-deti-na-katastrofickou-udalost