Andrea Vedralová

Jsme připraveni koncepci šířit dále

S autorkou vzdělávací koncepce Škola Můj Projekt Andreou Vedralovou o tom, co se kolem koncepce bude dít v tomto školním roce i o tom, co může školám přinášet.

Můžete podrobněji vysvětlit, jaký je vztah mezi koncepcí Škola Můj Projekt, firmou School My Project a školami, které s koncepcí pracují?

School My Project je firma, která vznikla s cílem komplexně podporovat školy, které teprve vznikají, i školy s tradicí, které se chtějí dále rozvíjet. Sdružujeme v ní odborníky se zkušeností zřizovatelů a ředitelů škol, učitele, lektory, metodiky, supervizory a kouče. Můžeme tak například pomáhat těm, kdo chtějí postavit novou kvalitní školu takříkajíc „na zelené louce“. Takovým příkladem je třeba Škola Můj Projekt — Jižní Město, která je dnes vyhledávaná řadou rodičů a i mnohými odborníky zmiňovaná jako příklad kvalitní inovativní školy. Tuto školu jsme po dobu čtyř let s celou naší koncepcí odborně doprovázeli od příprav jejího otevření až po kompletní sestavení vzdělávání na prvním stupni. Škola dnes stojí pevně na vlastních nohách a vydává se na samostatnou cestu. To, jak bude škola s konceptem dál pracovat, je nyní plně v rukou jejích majitelů. Věříme, že se jí bude i nadále dařit. Dále odborně doprovázíme například Školu Mánesova v Sokolově, která letos slaví dvacetileté výročí od svého založení.

Jak byste vysvětlila řediteli nebo učiteli školy, proč by měli pracovat s nástroji Vašeho konceptu? Co konkrétního mohou škole přinést?

Ve zkratce: Naše koncepce rozvíjí žáky tak, aby rozuměli sami sobě i druhým a přebírali odpovědnost nejen za sebe ale i okolní svět. Poznání sebe sama i rozvoj dovedností uplatnitelných v běžném životě — jakými jsou schopnost spolupracovat, třídit informace nebo řešit problémy,… — považujeme za klíčové cíle dnešního vzdělávání. Protože jsem sama učila a byla ředitelkou školy, vím, že na metodickou práci a vývoj ve škole nezbývá čas. Každá škola nemůže mít k dispozici metodiky — odborníky na každé téma. Proto může být někdy dobré si takové služby objednat zvenčí. Přínosem přitom může být i to, že se tak do školy dostane někdo, kdo není přímo zapojený do dění uvnitř školy. Právě ten může přinést novou inspiraci a konkrétní kroky v dalším rozvoji školy.

Ve School My Project nabízíme zcela individuální přístup ke každé škole, ať si každá škola vybere, zda bude pracovat jen s jedním nebo více z našich nástrojů nebo s celou koncepcí. Nejsme velká organizace dodávající produkty do stovek škol, s každou školou osobně spolupracujeme a podporujeme ji v jejím vlastním rozvoji. Přitom přinášíme odbornost, inovaci, systém a konkrétní nástroje využitelné pro rozvoj kvality výuky.

________________________

„Nejsme velká organizace dodávající produkty do stovek škol,
s každou školou osobně spolupracujeme a podporujeme ji
v jejím vlastním rozvoji.
Přitom přinášíme odbornost, inovaci, systém
a konkrétní nástroje využitelné pro rozvoj kvality výuky.“

________________________

Co vás v tomto školním roce v práci firmy čeká?

Máme za sebou období, kdy jsme pracovali převážně metodicky. Tvořili jsme mapy učebního pokroku klíčových kompetencí, metodiku k práci s nimi i metodiku výuky v projektech, nástroje pro měření kvality školy, mapu profesního rozvoje pedagogů a několik dalších metodický materiálů. Tyto materiály jsou v prostředí českého vzdělávání vskutku jedinečné.

Teď pracujeme na tom, aby některé nástroje, které při tvorbě konceptu vznikly, byly k dispozici i online v samostatném prostředí, ve kterém by s nimi mohli učitelé i žáci lépe pracovat. Jde o Mapy učebního pokroku a nástroj s názvem Q-sort, který umožňuje rodičům i škole podrobně promyslet a seřadit hodnoty a přístupy k výchově a vzdělávání podle toho, jak jsou pro koho důležité. Umožňuje i vzájemné srovnání priorit rodičů a školy. Je pro nás důležité, aby se tyto nástroje dostaly k rukám rodičů, učitelů a vedení škol v co nejpříjemnější podobě pro práci s nimi. Dokončujeme také nové metodiky pro rozvoj klíčových kompetencí. Ozývá se stále více pedagogů, kteří mají zájem o vzdělávání, i nově vznikajících iniciativ rodičů, učitelů, zřizovatelů. Čeká nás spolupráce s různými typy škol – s malou komunitní školou v Praze, soukromou mateřskou a základní školou s čtyřletým gymnáziem v Sokolově, velkou státní školou ve Vsetíně. Práce je to tedy pestrá a je jí dost.

________________________

Jsme připraveni koncepci šířit dále.
Zajímají nás všechny školy, které mají zájem
zavádět inovativní a moderní prvky a přístupy.
Podmínkou je pro nás přátelské klima a skutečný zájem učitelů i rodičů.

________________________

Je koncept a nástroje, které využívá, určený jen pro soukromé nebo inovativní školy, nebo najde uplatnění i na státních školách?

Jsme připraveni koncepci šířit dále. Zajímají nás všechny školy, které mají zájem zavádět inovativní a moderní prvky a přístupy. Podmínkou je pro nás přátelské klima a skutečný zájem učitelů i rodičů. S takovými se rádi budeme podílet na jejich cestě k lepšímu vzdělávání dostupnému pro všechny. Mám proto třeba velkou radost ze začínající spolupráce se sídlištní státní školou ve Vsetíně. Její ředitel se rozhodl pro netradiční a svým způsobem i odvážný krok, a založil v rámci běžné státní školy samostatnou větev tříd, které pracují s inovativními metodami. Do budoucna by to mohl být zajímavý model i pro další státní školy, které přemýšlejí o větším zapojení inovativních metod do svých škol. Pan ředitel Molek ze vsetínské školy umí pro změny nadchnout učitele i rodiče a těší nás, že si pro další cestu ke kvalitě vybral právě koncept Škola Můj Projekt.

Co dalšího firma School My Project školám nabízí?

Vždy se jedná zejména o to, co právě škola potřebuje. Naše nabídky pro školy jsou individuální, šité na míru každé aktuální škole a její situaci. Můžeme začít analýzou kvality školy, workshopem, při kterém se škola sjednotí na vlastní vizi, nebo tematickým dnem pro žáky k rozvoji některé z klíčových kompetencí. Na to může navázat série školení k vybraným tématům (Integrovaná tematická výuka, Výuka v projektech, Mapy učebního pokroku, Efektivní komunikace a reflexe ve výuce aj.) a následný mentoring ve třídách a týmová supervize. Nástroje, které školám pomůžeme zavést do výuky, poté mohou školy dlouhodobě využívat dál. K práci s nimi školám nabízíme další průběžnou podporu. Dobrou zkušenost máme i s tím, jak při snahách o proměnu školy podporovat její vedení — třeba formou koučování — a jak školám pomáhat zavádění nových prvků ve škole komunikovat s rodiči.

17. 10. 2018
Václav Zeman, Škola Můj Projekt