Jsme vzdělávací společnost podporující celkový rozvoj škol a zavádění inovativních nástrojů do vzdělávání.

Vyberte si z našich služeb

Rozvíjejte ve výuce klíčové kompetence žáků

Řešení problémů. Zájem o druhé. Vlastní učení. To jen několik z témat, které patří mezi takzvané klíčové kompetence.

Podpořte ve Vaší škole to, co stále častěji říkají odborníci na vzdělávání a zaměstnavatelé po celém světě: Nestačí jen, aby žáci získávali faktické znalosti. Je nutné, aby s nimi uměli pracovat, dávali si je do souvislostí. Pro to, aby se v budoucnu uplatnili, potřebují být vybaveni i dalšími měkkými dovednostmi (tzv. soft skills).

Pro celoroční systematický rozvoj těchto dovedností ve výuce vám proto nabízíme:

Buďte s námi ve spojení!

Newsletter

Co je u nás nového