Škola Můj Projekt pomáhá školám

V náročných chvílích stojíme na straně škol a žáků. Prodlužujeme bezplatnou podporu dovednosti učit se do konce června 2022.

Pandemie nás bohužel stále neopouští. Dopadá na učitele, žáky i rodiče. Aktuální výzkumy ukazují, že kromě celkových dopadů na duševní zdraví dětí se oslabuje i jejich dovednost učit se. Chceme proto české školy v náročných chvílích podpořit v možnostech rozvoje dovednosti učit se u jejich žáků. Prodloužili jsme proto bezplatný přístup školám do oblasti kompetence učení v prostředí MUPy onlinedo konce června 2022.

MUPy online – mapy učebního pokroku pro osobnostní rozvoj žáků jsou unikátním online prostředí, které umožní žákům i učitelům dlouhodobou společnou práci na sledování a dalším rozvíjení tzv. měkkých dovedností (soft skills), ve školní terminologii označovaných jako klíčové kompetence.

MUPy online umožňují:

 • rozvíjet žáky v oblastech dovedností důležitých pro život

 • na jednom místě plánovat a sledovat jejich rozvoj

 • shromažďovat zpětnou vazbu pedagogů i sebehodnocení žáků k vybraným dovednostem

 • ulehčit si práci – katalog aktivit vám usnadní přípravu na výuku zaměřenou na cílený rozvoj klíčových kompetencí

 • pracovat i s žáky, kteří zůstali u distanční výuky

V Mapách učebního pokroku si žáci mohou zaznamenávat, jaké dovednosti si již osvojili v oblastech, jako jsou například řešení problémů, zájem o druhé nebo vlastní učení. Plánují si přitom svůj další rozvoj a sami si určují aktivity a kroky, které jim pomohou dané kompetence lépe ovládat. Učitel jim k tomu poskytuje jen nezbytně nutnou podporu.

Co můžete pro školu získat?

 • do konce školního roku 2021/22 bezplatný přístup do online prostředí MUPy online – kompetence k učení

 • metodická videa představující práci s kompetencemi i videa představující práci s online prostředím

 • přes 80 připravených aktivit do výuky (s některými mohou žáci pracovat i samostatně)

 • pravidelné newslettery a další online podporu

Co mohou žáci zjistit o svém učení?

Kromě dohánění toho, co jste s žáky kvůli pandemii v minulých měsících nestihli, se nabízí i jiná možnost. Můžete se s nimi mnohem více zaměřit na učení samotné. Díky práci s MUPy online a aktivitami, které jsou v nich připravené k využití ve výuce, vaši žáci například:

 • poznají mnohem podrobněji své vlastní učení

 • budou vědět, kde a jak se jim dobře učí

 • zjistí, co je při učení ruší a jak tomu předcházet

V posledních dvou letech jsme vyvíjeli online podobu Map učebního pokroku klíčových kompetencí.  Chceme nyní pomoci žákům i učitelům při návratu žáků do škol po dlouhé odmlce. Otvíráme  proto oblast týkající se kompetence k učení do konce kalendářního roku zdarma všem školám, které o ni projeví zájem. Žáci si díky tomu mohou podrobně zreflektovat, co o sobě a svém učení zjistili během výuky na dálku a co si z toho mohou odnést do dalšího učení.“

Andrea Vedralová
autorka inovativní vzdělávací koncepce Škola Můj Projekt

Seznamte se s MUPy online – unikátním nástrojem pro rozvoj učení dětí

Vyzkoušejte MUPy online zdarma

Pomocí registrace získáte pro vaši školu bezplatný přístup do nástroje MUPy online.

Mediální partneři nástroje

Vznik nástroje podpořili